عکسی که نوید محمدزاده از فیلم سرخ پوست در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

نوید محمدزاده