عکسی که فقیهه سلطانی با خواهرانش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

فقیهه سلطانی و خواهران جوانش + عکس