مریم وطن پور ، مجری برنامه‌های کودک و نوجوان که با نام خاله قاصدک شناخته می‌شود، استوری قابل تأمل زیر را درصفحه‌اش به اشتراک گذاشت.

استوری جدید خاله قاصدک