محمد علیزاده ، خواننده شناخته شده موسیقی سبک پاپ تصویرنوشته‌ای را در استوری صفحه شخصی خود منتشر کرد.

استوری جدید محمد علیزاده