عکسی که زیبا بروفه با برادرش در حال گردش و تفریح در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 زیبا بروفه