عکسی که پویا امینی برای چالش عکس کودکی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

پویا امینی در کودکی + عکس