امیر جدیدی این عکس را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و تولد نوید محمدزاده را تبریک گفت.

امیر جدیدی