فرشته حسینی با انتشار این عکس نوشت: 

"برای همیشه تو را آنگونه به‌یاد می‌آورم.

ایستاده بر روی صخره‌ای

با شکوهِ دریا و آرامشِ آسمان.

تو همانی که خود دیدی به چشمِ دل.

همانی که هیچکس هنوز نمیداند!

تولدت مبارک. "

نوید محمدزاده

نوید محمدزاده هم در جواب این پست فرشته حسینی، این استوری را منتشر کرد:

نوید محمدزاده

فرشته حسینی هم به عکس کودکی نوید محمد زاده واکنش نشان داد:

 

نوید محمدزاده