عکسی که مهدی کوشکی به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

تغییر ظاهر مهدی کوشکی + عکس