سلفی حمیدرضا حافظ شجری (بازیگر نقش جعفر سریال نوروز رنگی ) با سحر قریشی را در ادامه می بینید .

 

 

 

سلفی حمیدرضا حافظ شجری با سحر قریشی+ عکس