کودکی های حمیرا ریاضی /عکس

عکسی که حمیرا ریاضی از کودکیش به همراه برادرش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

‌حمیرا ریاضی