عکسی که شاهرخ استخری از پدر و دخترانش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

پدر شاهرخ استخری و نوه هایش + عکس