عکسی که سحر قریشی به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرام ش منتشر کرده است.

 

سحر قریشی خیلی عوض شده + عکس