شهرزاد کمال زاده با انتشار تصویر زیر در صفحه رسمی خود نوشت:
  کاشان اولین شهر جهان با تمدن هشت هزار ساله سیلک نخستین خواستگاه بشری می باشد باغ جهانی فین با سرو های پانصد ساله یکی از جاذبه های گردشگری کاشان می باشد.

شهرزاد کمال زاده