سیما تیرانداز تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

سیما تیرانداز