عکسی که ترلان پروانه از گریمش در فیلم مصائب شیرین ۲ در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. 

ترلان پروانه با لباس محلی + عکس