عکسی که الهام حمیدی از دوران کودکیش در صفحه اینستاگرام ش منتشر کرده است.

 

الهام حمیدی در خردسالی + عکس