عکسی که یکتا ناصر از سکانسی از سریال قدیمی اولین شب آرامش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

اولین شب آرامش یکتا ناصر + عکس