شیوا خسرومهر تصویر زیر را منتشر کرد و نوشت :

یک روزهایی هستند که دورند ،

دورند ، خیلی دورند

اما می رسند . . .

بلاخره از راه می رسند . . .

گلی ترقی

پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۰

شیوا خسرومهر