امیرحسین رستمی ، بازیگر شناخته شده تلویزیون در آخرین فعالیت مجازی خود، تصویری از پسر محیط‌بان شهید که با شلیک گلوله شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسید را به اشتراک گذاشت.

/