عکسی که پدرام کریمی از بی تابی های پسرش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

پسر بی حوصله آقای مجری + عکس