عکسی که احسان کرمی با پدر و مادرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

احسان کرمی در کنار پدر و مادرش + عکس