عکسی که سحر دولتشاهی در اینستاگرام منتشر کرده است. 

سحر