عکسی که بهاره کیان افشار در اینستاگرام منتشر کرده است. 

4acb2dcf-f04f-4013-bc1c-ea3d3a33bb93