عکسی که رضا شفیعی جم از دوران جوانیش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

ادا بازی های رضا شفیعی جم + عکس