عکسی که محمدرضا گلزار از دوران جوانیش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

چهره جذاب گلزار در جوانی هایش + عکس