آناهیتا همتی تصویری از خود و برادرش را به اشتراک گذاشت.

آناهیتا همتی