اتابک نادری ، بازیگر تلویزیون، تصویری از خود و همکارانش سر صحنه فیلمبرداری را در فضای مجازی به اشتراک گذاشت.

"(چندروزقبل) خانواده مطلبی چسب زخم ،به همراه حامد تهرانی کارگردان با انرژی و خوش ذوق ،تهمینه مقدم دستیار کارگردان و خانم ساناز سماواتی که بعد از سالها فرصت همکاری مجدد فراهم آمده ، و .. سر صحنه فیلمبرداری .
خدایا خودت حافظمون با"

/