آرون افشار ، خواننده جوان موسیقی سبک پاپ در جدیدترین فعالیت مجازی‌اش پست زیر را منتشر کرده و نوشته است:

"مکث کن، نفس بکش، اگر باید گریه کنی اینکارو بکن، ولی هیچ وقت نا امید نشو و به راهت ادامه بده"

/