تصاویری از دیروز و امروز بازیگران فیلم محبوب بچه های آسمان را در ادامه می بینید.

 

بچه های آسمان