عکسی که صبا راد به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

صبا راد