عکسی که سام درخشانی از دوران جوانیش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

 

عمس دیده نشده از جوانی های سام درخشانی + عکس