تصویری از زنده یاد ازاده نامداری در کنار بهاره رهنما را مشاهده می کنید.

بهاره رهنما