عکسی که رضا صادقی با همسر و دخترانش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

عکس خانوادگی رضا صادقی