رضا صادقی   خواننده سبک پاپ کشورمان با انتشار پستی فرارسیدن ماه مهمانی خدا را تبریک گفت و نوشت:

ماه دلبری ، ماه دل آرامی و عشق ..
ماه صدای مبارک مناجات و لبخند خاص خدا برای حس همدردری با خلق درگیر نان ..
ماه هر چه بیشتر اندیشه کردن به خالق و مخلوق ..
ماه مبارک نامهای مبارک خدا ،
ماه رمضان کریم مبارک

رضا صادقی