لیلا اوتادی تصویر  زیر را در صفحه رسم یخود منتشر کرد و نوشت:

هر صبح، زِ روی تو،

هم‌خانه‌ی خورشیدم...

یکی باید باشه که وقتی نگاش می‌کنی

نه اینکه غصه‌هات یادت بره

نه !!!

فقط یادت بیاد دلیل بزرگ‌تری

برای خوشحال بودن داری...

زندگیتون پراز عشق وآرامش

لیلا اوتادی