لیلا بلوکات تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

اولین کسی که باید

باهاش رفیق باشیم

خودمونیم.....

 

لیلا بلوکات