میلاد کی‌مرام بازیگر سینمای ایران با انتشار تصویری از خود در صفحه مجازی‌اش شعری از احمد شاملو را با مخاطبانش به اشتراک گذاشت.

" و جهان از هر سلامی خالیست)
چه بی تابانه می‌خواهمت‌ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری!
چه بی تابانه تو را طلب می‌کنم!
بر پشت سمندی
گویی، نو زین
که قرارش نیست
و فاصله
تجربه ای بیهوده ست
بوی پیرهنت
این جا، واکنون...
کوه‌ها در فاصله
سردند
دست، در کوچه و بستر
حضور مانوس دست تو را می‌جوید
و به راه اندیشیدن
یاس را، رج می‌زند
بی نجوای انگشتانت
فقط...
و جهان از هر سلامی خالی است "

میلاد کی مرام