برزو ارجمند  بازیگر پرسابقه ایرانی تصویری از خودش در کنار نیما کرمی مجری معروف را منتشر کرد و از آغاز همکاری‌شان خبر داد.

" آغاز برنامه‌های ما شروع شد "

برزو ارجمند