شهین تسلیمی ، بازیگر تلویزیون تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

شهین تسلیمی