شیوا خسرومهر تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

 برای اینکه یه زخم خوب بشه

نباید بهش دست زد

دائما ، مشکلات و دردها رو ، برای خودمون مرور نکنیم . . .

یکشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰

شیوا خسرومهر