مارال فرجاد تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت:

عکس مربوط به موزه ای در شهر برنو کشور چک قبل کرونا هستش

 

مارال فرجاد