بهنوش بختیاری با انتشار این عکس نوشت: اینم عکس ما قبل عمل بینی در هجده نوزده سالگی..

بهنوش بختیاری