سارا منجزی‌پور تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

سارا منجزی