بهمن هاشمی ، دوبلور، مجری و گوینده رادیو و تلویزیون در جدیدترین فعالیت مجازی‌اش تصویری از خود و همکارانش را در صفحه شخصی‌اش به اشتراک گذاشته و نوشته است:

"در روزهای سخت کار حتی موقع عکس گرفتن نفس حبس کردن در سینه خودش کارمونو سخت تر کرده .الهی همه مخاطبین سلامت باشن و با مراقبت های ویژه تا ریشه کن شدن کرونا...بتوانیم مثل همیشه لبخند همو ببینیم..
کرونا لبخند رواز مردم جهان گرفته
لبخند زیباترین نعمت الهی ارزانی شما"

بهمن هاشمی