بهاره رهنما در واکنش به عکس جنجالی منتشر شده از ژست او  در کنار مهوش وقاری همسر محسن قاضی مرادی نوشت: خیلی بیمارید که برداشتین این عکس خانم وقاری رو فتوشاپ میکنید که چشماشون بسته شه! خداروشکر عکس اصلی موجوده!  

عکس بهاره رهنما در کنار مهوش وقاری در مراسم ختم زنده یاد محسن قاضی مرادی با انتقادات گسترده مخاطبان روبرو شده است.

بهاره رهنما