عکسی که نفیسه روشن به تازگی از خودش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

حال خوب نفیسه روشن در دل طبیعت + عکس