الهام حمیدی با انتشار این عکس نوشت:

گل نیلوفر در مرداب می روید تا به همه ثابت کند در بدترین شرایط هم میتوان زیبا بود ، شاد بود ، قوی بود و امید داشت.

الهام حمیدی