یحیی گل محمدی  سرمربی تیم پرسپولیس تصویری از مهرداد میناوند بارگذاری کرده و برای او ابراز دلتنگی کرد.

یحیی گل محمدی