عکسی که ویشکا آسایش از دوچرخه سواری خود در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

ویشکا آسایش